Historik

Uppåkra – ett företag med starka anor & traditioner

Kort historik

1948 Birger Ekström startar firman Uppåkra Mekaniska.  ”Birger var engagerad både i idrottsrörelsen och i politiken. Han kände och litade på alla, alla kände Birger och litade på honom”.
1963 Firman ombildas till aktiebolag. Omsättningen uppgår till 1.4 Mkr och det är 38 personer anställda
1975 Omsättning har ökat till 8,4 Mkr samt 77 personer anställda
1984 Företaget får en ny VD i Jan Johansson och Birger Ekström blir styrelseordförande
1986 Företaget flyttar från gamla Uppåkra till nuvarande lokaler
1991 Grundaren Birger Ekström avlider. Kvalitetssystem enligt ISO 9000 godkänns för första gången av en kund
1997 Kvalitetssystem certifieras enligt ISO 9000. Omsättning uppgår nu till 162 Mkr och företaget har 163 personer anställda.
1998 Uppåkra Mekaniska AB blir 50 år, stort jubileum firas den 17 januari med över 500 gäster. I samband med detta invigs tillbyggda produktionslokaler (3300 m²)
2002 Miljöledningssystem certifieras enligt ISO 14001, Antal anställda överstiger för första gången 200 personer.
2005 Kvalitetssystem certifieras enligt ISO TS 16949, Vi når en ny milstolpe då omsättningen uppgår till över 300 Mkr
2006 Bengt Williamsson tillträder som ny VD och Jan Johansson tar över som Styrelseordförande.
2008 Uppåkra Mekaniska AB blir 60 år. Jubileum firas i samband med invigning av tillbyggda produktionslokaler (3800 m²)
2011 Företaget investerar 50 Mkr i ny FMS anläggning samt 7 nya maskiner.
2012 Håkan Schill tillträder som ny VD. Omsättningen uppgår till 336 Mkr
2013 Investerar 20 MSEK i nya maskiner, bl.a. rundslip och Induktionshärdning.

Comments are closed.