Kontakt

VD Heikki Takanen
MARKNAD & INKÖP
Marknad / Försäljning Peter Domby Skicka E-post
0370-79 517 Mob. 070-811 69 81
Marknad / Försäljning Thomas Ljungberg Skicka E-post
0370-79 538 Mob. 076-136 45 00
Marknad / Försäljning Tomas Wennblom Skicka E-post
0370-79 547 Mob. 070-215 37 37
Marknad / Försäljning Åke Johansson Skicka E-post
0370-79 532 Mob. 070-877 95 39
Marknad / Försäljning Daniel Lagander Skicka E-post
0370-79 388 Mob. 070-793 88 43
Marknad / Försäljning Philip Brobakken Skicka E-post
0370-79 509
Inköp Peter Domby Skicka E-post
0370-79 517 Mob. 070-811 69 81
Inköp Björn Svensson Skicka E-post
0370-79 508 Mob. 070-585 44 83
Inköp förnödenheter Fredrik Palm Skicka E-post
0370-79 524
LOGISTIK & IT,
KVALITET & MILJÖ
Logistik & IT-chef Bo Johansson Skicka E-post
0370-79 520 Mob. 070-977 05 28
Kvalitetschef Jörgen Davidsson Skicka E-post
0370-79 527 Mob. 073-707 76 62
IT-Tekniker Pontus Johansson Skicka E-post
0370-79 537 Mob. 070-657 66 64
PRODUKTION
Produktionschef Lennart Nilsson Skicka E-post
Mob. 070-698 90 27
Verkstadschef Hans Andersson Skicka E-post
0370-79 523 Mob. 072-577 33 57
Verkstadschef Jörgen Rydén Skicka E-post
0370-79 381 Mob. 070-841 88 14
Planeringsansvarig Claes Bokinge Skicka E-post
0370-79 518 Mob. 073-708 17 64
Ekonomichef Anders Ljungberg Skicka E-post
0370-79 504 Mob. 070-857 95 37
Personalchef Mattias Flodin Skicka E-post
0370-79 539 Mob. 076-844 00 65