Kvalitetspolicy

Uppåkra Mekaniska AB är en ledande leverantör inom skärande bearbetning
och montering. Vårt mål är att producera och marknadsföra produkter och
tjänster för verkstadsindustrin, med sådan kvalitet och leveranssäkerhet att
kundernas samtliga förväntningar blir uppfyllda.

Målet är avgörande för vår konkurrensförmåga och lönsamhet, dessa
villkor måste bibehållas för att vår position som en av landets ledande
leverantörer ej skall ifrågasättas.

Detta förutsätter en ständig utveckling av produkter, bearbetningsmetoder,
ledningssystem och tjänster, för att rätt och jämn kvalitet skall innehållas i
såväl vår egen produktion som för våra underleverantörer.

Vår produktion sker idag med hjälp av en modern maskinpark i därför
ändamålsenliga lokaler, där stor vikt läggs på arbetsmiljö och ergonomi.
Detta är en förutsättning för att våra medarbetare skall sätta Uppåkra i
centrum.

Vi arbetar idag efter väl dokumenterade rutiner som med god marginal
uppfyller såväl Verksamhetshandbokens krav som våra kunders.

Comments are closed.