Kvalitet och miljö

Vår måttstock är världens enklaste – perfekt eller kass. Däremellan finns ingen gråzon.

Vårt kvalitets- och miljösäkringsarbete utvecklas kontinuerligt i enlighet med kundernas allt högre krav och vår ambition är alltid noll fel.
Kvalitetskontrollen följer instruktioner uppsatta efter kundens krav och önskemål.
Vårt miljöarbete präglas av långsiktighet och helhetslösningar med hänsyn till både intern och extern miljö.

Vi är certifierade ISO14001, ISO TS 16949

2014-10-08 11_37_48-www.uppakra-mek.se_Filer_Uppkra_Mekaniska_AB_ISO-TS_16949-2009_RC_Certificate.pd2014-10-08 11_38_20-www.uppakra-mek.se_Filer_Uppakra-Mekaniska-AB-ISO-14001.pdf

Comments are closed.