Miljöpolicy

Uppåkra Mekaniska AB är en ledande leverantör inom skärande bearbetning och montering.
För att bidra till det globala miljöarbetet vill vi på lång sikt minimera vår miljöpåverkan genom att:

  • sträva efter att höja medarbetarnas miljömedvetenhet och miljökunskap
  • kontinuerligt arbeta för att minska användningen av naturresurser samt att med hjälp av vårt verksamhetssystem styra mot våra miljömål.
  • beakta miljöpåverkan vid affärsbeslut
  • följa tillämplig miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som organisationen berörs av.
  • sträva efter att ha en konstruktiv kommunikation med samhälle och berörda miljömyndigheter
  • låta miljöhänsyn genomsyra hela verksamheten och låta miljöarbetet präglas av öppenhet och trovärdighet mot medarbetare, kunder, samhälle och media.

Comments are closed.