Montering

Vi har en lång erfarenhet av montering. Vår monteringsavdelning består av cirka 10 personer och vi kan erbjuda montering av enstycksvolym till årsvolymer på över 10000 detaljer.

Vi har möjlighet att hantera en hög artikelflora och mycket korta ledtider samt produkter som kräver en100% slutprovning ex. i form av täthetsprovning.

Comments are closed.