Företaget

Inga maskiner är smartare än de människor som styr dem

Vi har de maskinella resurserna och vi har kompetensen.
Moderna maskiner är aldrig en poäng i sig. Det är kompetensen hos människorna bakom maskinerna som svarar för resultaten. Målsättningen för oss har därför alltid varit att försöka skapa en positiv och innovativ anda. Den har vi fått genom att förena den modernaste tekniken med den småländska klurigheten och en lång, gedigen erfarenhet av skärande bearbetning.

För att täcka vårt behov av kvalificerade medarbetare inom våra olika kompetensområden har vi också utvecklat ett nära samarbete med olika skolor och universitet. Med fadderverksamhet, praktikplatser och studiebesök får vi en bra kontakt med lovande nya medarbetare.

Comments are closed.