Övriga tjänster

Svetsning

Vi har en ABB robot svets samt även manuella svetsstationer. Vi kan således hantera produkter både med låga och höga serier

Tvättning och renhet

Vi vill lyfta fram att vi har en mycket modern tvättanläggning även med ultraljudstvätt.
Vidare har vi egen kompetens samt utrustning att verifiera renheten på produkterna efter tvättning. Vi är mycket intresserade av produkter med höga krav på renhet exempelvis hydraulikdetaljer.

Värme och Ytbehandlingar

Vi har sedan många år ett mycket väl utvecklat leverantörsnätverk och kan erbjuda produkter som kräver andra tillverkningsprocesser än det vi har i vår moderna anläggning. Exempel på detta är produkter som har olika former av ytbehandlingar eller värmebehandlingar, ex härdning.

Comments are closed.