Våra tjänster

Uppåkra – det kompletta verkstadsföretaget

Där andra ser omöjliga problem ser vi möjliga lösningar.

Kort kan man uttrycka våra ambitioner så här: Hela verksamheten skall genomsyras av
helhetssyn och totallösningar. Därför har vi utvecklat en modern verkstad med tonvikt på avancerad svarvning o fräsning i stora volymer. Som komplement har vi en press, svets- o plåtverkstad. För att vara så kompletta som möjligt har vi också en monteringsavdelning där vi idag monterar kvalificerade drivenheter och OEM-transportörer till Flexlinks europamarknad.

Vi har också stor kapacitet för kapning av rör o stånggods på vår kapavdelning. Givetvis kan vi även ombesörja värmebehandling och ytbehandling om så önskas.

Comments are closed.