Vision & Värdegrund

Uppåkras vision är att vara 
  • Ledande leverantör inom skärande bearbetning
  • Internationellt etablerad
  • Kundens förstahandsval med långsiktiga kundrelationer
  • Spetskompetens
  • Produktion i världsklass
Uppåkras värdegrunder är
  • Kundfokus – Alla behöver förstå kundens behov och att ”kunder är vårt levebröd”. Vi ska uppfylla kundens förväntningar, i form av kvalitet, leverans, svarstider och kundbemötande. Vi strävar efter att nå helhetslösningar och att skapa på detta sätt mervärde för kunden.
  • Vi-känsla – Alla som jobbar på Uppåkra känner samhörighet och gemenskap. Det finns en öppen attityd och vi respekterar varandra. Vi tar ansvar och samarbetar för att uppnå våra mål.
  • Framåtanda/Långsiktighet – Vi vill ha långsiktiga, stabila samarbeten och relationer med kunder, leverantörer och medarbetare. ”Vi ser inte problemen, vi ser lösningarna!”. Vi investerar långsiktigt i ny teknik och nya lösningar. Utbildning och utveckling av medarbetarna är en viktig del i att lösa uppgifterna bättre.
  • Effektivitet –  För att kunna erbjuda kunderna mervärde är ständiga förbättringar något som präglar vår verksamhet. Vi använder vår ”småländska klurighet” i många lösningar. Effektivisering av flöden, både i produktion och administration utgör en allt viktigare del av vår konkurrenskraft. Vi försöker att eliminera slöseri och utgångspunkten i vårt arbete är effektivitet i allt vi gör.

Comments are closed.